การอ่านเป็นหัวใจที่สำคัญสำหรับการออกกำลังกายของสมอง

อ่านหนังสือหนึ่งบทในชีวิตประจำวัน

จะเป็นนิยายหรือไม่ใช่นิยายก็ไม่สำคัญ และยิ่งหากเป็นหนังสือที่ช่วยพัฒนาทางด้านความคิด ทัศนคติในทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราด้วยนั้นยิ่งส่งผลดีมากๆกับชีวิตของเราเอง เพราะการอ่านเป็นหัวใจที่สำคัญสำหรับการออกกำลังกายของสมอง ยิ่งอ่านมากยิ่งรู้มาก ยิ่งอ่านน้อยยิ่งรู้น้อย หรือถ้าไม่อ่านเลยก็จะไม่รู้อะไรเลย ดังนั้นขอให้อ่านหนังสือทุกๆวัน เพื่อพอกพูนความรู้ไปเรื่อยๆ

DSC_3545

คณะครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ก็สนับสนุน แและส่งเสริมการอ่าน ครับ

ที่วางบนพานนั้นคือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 38

ส่วนเล่มที่ 39 จะทำพิธีอัญเชิญในปีบริหารใหม่นี้พร้อมกับมอบปฏิทินให้โรงเรียน 158 โรงๆละ ๑ ชุด แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายชื่อโรงเรียนเป้าหมายจากภาค 310-E
ภาพกล่องด้านล่างนี้ คือกล่องปฏิทิน 40 ชุด ครับ ส่วนอีก 118 ชุดต้องรอการบริหารจัดการเกี่ยวกับการขนส่งต่อไป

IMG_0264[1]

<a href=”http://info.flagcounter.com/TW9h”><img src=”http://s09.flagcounter.com/count2/TW9h/bg_FFFFFF/txt_000000/border_CCCCCC/columns_2/maxflags_10/viewers_0/labels_1/pageviews_1/flags_0/percent_0/&#8221; alt=”Flag Counter” border=”0″></a>

คลังภาพ

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ Kalasin University

tongarirokalasin

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ.2558 กำหนดให้มีการควบรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ กับ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ เข้าด้วยกันแลัวตั้งเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การรวมสถาบันการศึกษาดังกล่าวนี้ทำให้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประกอบด้วยองค์กรที่มีสำนักงานที่ตั้งอยู่ใน 2 พื้นที่ คือ พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และพื้นที่อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ยังมีพื้นที่ปฏิบัติงานภาคสนามตั้งอยู่ในเขตตำบลภูดิน อำเภอเมืองอีกด้วย

องค์กรของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ประกอบด้วย  9 คณะและ 1  สำนัก และมีการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจในการบริหารการศึกษาดังรายละเอียดใน Blog ชื่อ Firms, Farms, And States in Kalasin Thailand และสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ tongariokalasin.blogspot.com ครับ

View original post

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ Kalasin University

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ.2558 กำหนดให้มีการควบรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ กับ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ เข้าด้วยกันแลัวตั้งเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การรวมสถาบันการศึก…

ที่มา: มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ Kalasin University

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ Kalasin University

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ.2558 กำหนดให้มีการควบรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ กับ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ เข้าด้วยกันแลัวตั้งเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การรวมสถาบันการศึกษาดังกล่าวนี้ทำให้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประกอบด้วยองค์กรที่มีสำนักงานที่ตั้งอยู่ใน 2 พื้นที่ คือ พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และพื้นที่อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ยังมีพื้นที่ปฏิบัติงานภาคสนามตั้งอยู่ในเขตตำบลภูดิน อำเภอเมืองอีกด้วย

องค์กรของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ประกอบด้วย  9 คณะและ 1  สำนัก และมีการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจในการบริหารการศึกษาดังรายละเอียดใน Blog ชื่อ Firms, Farms, And States in Kalasin Thailand และสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ tongariokalasin.blogspot.com ครับ

อำนาจที่ไม่อั้นคือขีดความสามารถในการลงมือทำ

เมื่อกล่าวถึง อำนาจที่ไม่จำกัด (Unlimited Power) นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้คำจำกัดความว่า อำนาจที่ไม่จำกัด คือ ขีดความสามารถในการลงมือทำ “Unlimited Power is the ability to take action”

DSC00195.

ทำอย่างไรจึงจะมีขีดความสามารถในการลงมือทำ?

ท่านผู้อ่านสามารถติดตามเทคนิคในการเพิ่มขีดความสามารถในการลงมือทำได้ จากลิงค์ต่อไปนี้ครับ

4 Ways to Make Yourself More Productive, According to an Expert

ภูมิภาคใต้เขื่อนลำปาวเขาคือลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ Community down the stream of Lam Pao Dam Irrigation Canal

tongarirokalasin

006

ที่ตลาด เทศบาลตำบลหนองสอ ก่อนเลี้ยวซ้ายสู่พื้นที่เป้าหมาย

At Nong So Municipality Market before turning left into our route towards the destination

094

ทางหลวงชนบท มุ่งหน้าหมู่บ้านมวลชนสัมพันธ์
สู่เทศบาลตำบลลำคลอง

The rural road taking us to the  village in the public relation project supported by the police force in the province

100

103

.108

111

113

118

117

123

128

127

132

137

140

143

146

151

147
 

165

A brief visit to the nursery in Nong Muang Primary School

166

167

168

Watching a young teacher teaching primary students using satellite TV.from the Royal Project.

174

We turned right at Nong Muang village into a rural highway and crossed a bridge over the south stream of Lam Pao river to Wat Siri Charoensook at Ban Nong Song Hong village. Following the route straight ahead we arrived at the dam. We did not go to the viewpoint right away but we took a right turn to a nice rest area with a lot of food stalls along side the Left side canal to enjoy our lunch.

175

177

180

181

182

184

186

188

193

199

After finishing our meal…

View original post 180 more words

สิบเว็ปไซต์เด่นในประเทศไทย

Top  Websites in Thailand 

10 อันดับ เว็ปไซต์เด่นของประเทศไทย

จากการเปิดเผยของ Sturdysitesinfo.com พบว่า เว็ปไซต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอันดับรองลงไปจากอากู๋ หรือ Google คือ Pantip,  Sanook.com กับ Lazada.co.th  ชึ่งมาเป็นอันดับ 2, 3, และ 4

ต่อจากนั้นเว็ปไซต์ที่ได้รับความนิยม อันดับที่ 5 จึงเป็นเว็ปไซต์เนื้อหาการบันเทิงด้านภาพยนตร์ ตามด้วยกีฬา มาเป็นอันดับที่ 6 ซึ่งแน่นอน กีฬาฟุตบอลล์ อยู่หัวแถวของกลุ่มนี้ ส่วนอันดับที่ 7 เป็นเว็ปไซต์เรื่องข่าวของ Manager Online

อันดับ 8 เป็น website ด้าน IT นามว่า www.gitlab.com ซึ่งเป็นเรื่อง Code, test, and deploy together with GitLab open source git repo management software. GitLab is an open source software to collaborate on code.

ต่อไปเป็นอันดับ 9 ยักษ์ใหญ่ในวงการข่าวที่เริ่มต้นเสนอข่าวทาง website เมื่อไม่นานนัก แต่ก็เข้ามาติด Top Ten

อันดับ สิบ สุดท้าย ได้แก่ Garena ประเทศไทย – Connecting the dots. เป็นเรื่องโมไบล์แอ๊ปพลิเคช่ันสำหรับเกมส์คอมพิวเตอร์

เมื่อหลับตาคิดล่วงหน้าไปในอนาคต ผมรู้สึกดีใจอยู่เหมือนกันครับ ดีใจที่ เรื่องแบบในอันดับ 8 และ อันดับ สิบ ได้เข้ามาอยู่ TOP TEN เพราะสาระของ Site ยังมีนัยยะบ่งบอกว่าจะมี่องทางในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าโดยตรงๆจริงๆ ต่อไปในอนาคตได้ดีพอสมควรครับ !!!

สำหรับท่านที่ประสงค์ข้อมูล websites อันดับต่อๆไปสามารถคลิกที่ลิงค์ ที่นี่ครับ

www.google.co.th Google
www.pantip.com Pantip – Learn, Share & Fun
www.sanook.com ข่าว ดูดวง เกมส์ ฟังเพลง หวย ช้อปปิ้ง : Sanook.com
www.lazada.co.th Lazada.co.th – ซื้อของออนไลน์ ลาซาด้า ช้อปปิ้ง โค้ด ส่วนลด
www.newmovie-hd.com ดูหนังออนไลน์ NewMovie-HD.com ดูหนังใหม่ฟรี
www.mthai.com ผลบอลสด ซีรี่ส์เกาหลี ข่าวด่วนวันนี้ บันเทิง กีฬา ตรวจหวย ดูดวง
www.manager.co.th Manager Online
www.gitlab.com Code, test, and deploy together with GitLab open source git repo management software | GitLab
www.thairath.co.th ข่าวล่าสุด ข่าวด่วน ประเด็นร้อน ข่าวไทยรัฐ – thairath.co.th
www.garena.in.th Garena ประเทศไทย – Connecting the dots