การอ่านเป็นหัวใจที่สำคัญสำหรับการออกกำลังกายของสมอง

อ่านหนังสือหนึ่งบทในชีวิตประจำวัน

จะเป็นนิยายหรือไม่ใช่นิยายก็ไม่สำคัญ และยิ่งหากเป็นหนังสือที่ช่วยพัฒนาทางด้านความคิด ทัศนคติในทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราด้วยนั้นยิ่งส่งผลดีมากๆกับชีวิตของเราเอง เพราะการอ่านเป็นหัวใจที่สำคัญสำหรับการออกกำลังกายของสมอง ยิ่งอ่านมากยิ่งรู้มาก ยิ่งอ่านน้อยยิ่งรู้น้อย หรือถ้าไม่อ่านเลยก็จะไม่รู้อะไรเลย ดังนั้นขอให้อ่านหนังสือทุกๆวัน เพื่อพอกพูนความรู้ไปเรื่อยๆ

DSC_3545

คณะครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ก็สนับสนุน แและส่งเสริมการอ่าน ครับ

ที่วางบนพานนั้นคือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 38

ส่วนเล่มที่ 39 จะทำพิธีอัญเชิญในปีบริหารใหม่นี้พร้อมกับมอบปฏิทินให้โรงเรียน 158 โรงๆละ ๑ ชุด แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายชื่อโรงเรียนเป้าหมายจากภาค 310-E
ภาพกล่องด้านล่างนี้ คือกล่องปฏิทิน 40 ชุด ครับ ส่วนอีก 118 ชุดต้องรอการบริหารจัดการเกี่ยวกับการขนส่งต่อไป

IMG_0264[1]

<a href=”http://info.flagcounter.com/TW9h”><img src=”http://s09.flagcounter.com/count2/TW9h/bg_FFFFFF/txt_000000/border_CCCCCC/columns_2/maxflags_10/viewers_0/labels_1/pageviews_1/flags_0/percent_0/&#8221; alt=”Flag Counter” border=”0″></a>

Latest Educational Reform In The Regional Administration Of Thailand

The National Council for Peace and Order (NCPO), on April 3, 2017,  issued the Order No.19/2560 to begin the second round of educational reform in all the provinces of Thailand, including the Bangkok Metropolitan Administration (BMA). Under the reform, each of the Provincial Education Office (PEO) has the following authorities and duties: (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมี่อำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้)
DSC08586
1. To carry out the MOE’s missions in educational administration in the province in accord with related laws; 2.To take charge of the educational activities that are empowered to the provincial education office (PEO), keeping in mind policies, strategies of all concerning agencies that delegate authorities and powers to the PEO.

The NCPO empowers the PEO with the following powers and duties:

1. 1 To take charge of auxiliary and ancillary works of the provincial education committee (PEC, and education sub-committees (PESC);

1.2. To formulate educational development  plans and action plans;

1.3. To direct, control, monitor, supervise, inspect, and  evaluate the performance of the educational agencies under the MOE in line with policies laid down by the ministry;

1.4. To design, promote and coordinate digital information technological system for education;

1.5. To promote and support educational administration for the handicap, the underprivileged, and the gifted;

1.6. To take charge of personnel management of teachers and other educational personnel;

1.7. To promote and support the management of academic  affairs, to supervise activities and counselling of all subject areas, and at all level of educational administration in the province;

1.8. To monitor the administrative activities, financial and accounting practices to ensure transparency and accountability of all educational entities;

1.9. To promote and coordinate religious activities, arts, culture, and sport for education;

1.10. To help, support, and  manage the private sector’s  educational administration;


1.11. To carry out other tasks related to the MOE policies, and tasks which are assigned and delegated by the MOE to the PEO. This duty includes the routine works of the ministry and other coordinating activities in
the province.


It is important to remember that above the PEO there are 3 echelons of administrative bodies and they are, from the top most downwards, as follows:
DSC08613
1. The Committee on the Implementation of the Educational Reform at the Regional level, which is at the Ministry of Education.The Minister of Education is the chairperson of this committee;
2. The Regional Education Offices in 18 Regions. Each of them  is under the Regional Education Officer;
3. The Committee for the Provincial Education chaired by the Provincial Governor or an assigned Assistant Governor.

It all starts with education. Therefore, we are looking forwards to seeing the real education reform in Thailand soon !!!
 

Thailand reveals it’s official population of 2017 has reached 66 millions.

On March 14,2017 the Director General of the Department of Public Administration,the Ministry of Interior,Mr. Arthit Boonyasophat, makes an announcement on important  national information.He has made public of several categories of information. One of the most important topics is the official population of the country. Right now Thailand population has already reached 66 millions.

Some important categories on the announcement  are as follows:

1.Regional Administration

Thailand now has 76  provinces, 878 districts, 7,255  subdistricts  or Tambon, and 75,132 villages or Moo ban.

2.Local Administration

Thailand has 76 Provincial Administration Organizations or PAO aka Or Bor Jor. In Thai this is องค์การบริหารส่วนจังหวัด.

The next local administration is City Municipality and there are 31 City Minicipalities (such as Khon Kaen City Municipality, Nakhonratchasima City Municipality, and Ubon Ratchathani City Municipality). The third category is Distinct Municipality and there altogether 178 City Municipalities. The fourth category is the subdistrict municipality, and there are 2,233 subdistrict municipalities throughout the country.

The last category is the special form of local administration under which there are  Pattaya City and Bangkok Metropolitan Administration or BMA.

As for the the most recent registered population, the following chart shows that Thailand present population is 65,931,550.

For more information please check out the following picture.

image

คลังภาพ

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ Kalasin University

tongarirokalasin

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ.2558 กำหนดให้มีการควบรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ กับ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ เข้าด้วยกันแลัวตั้งเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การรวมสถาบันการศึกษาดังกล่าวนี้ทำให้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประกอบด้วยองค์กรที่มีสำนักงานที่ตั้งอยู่ใน 2 พื้นที่ คือ พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และพื้นที่อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ยังมีพื้นที่ปฏิบัติงานภาคสนามตั้งอยู่ในเขตตำบลภูดิน อำเภอเมืองอีกด้วย

องค์กรของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ประกอบด้วย  9 คณะและ 1  สำนัก และมีการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจในการบริหารการศึกษาดังรายละเอียดใน Blog ชื่อ Firms, Farms, And States in Kalasin Thailand และสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ tongariokalasin.blogspot.com ครับ

View original post

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ Kalasin University

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ.2558 กำหนดให้มีการควบรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ กับ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ เข้าด้วยกันแลัวตั้งเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การรวมสถาบันการศึก…

ที่มา: มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ Kalasin University

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ Kalasin University

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ.2558 กำหนดให้มีการควบรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ กับ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ เข้าด้วยกันแลัวตั้งเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การรวมสถาบันการศึกษาดังกล่าวนี้ทำให้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประกอบด้วยองค์กรที่มีสำนักงานที่ตั้งอยู่ใน 2 พื้นที่ คือ พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และพื้นที่อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ยังมีพื้นที่ปฏิบัติงานภาคสนามตั้งอยู่ในเขตตำบลภูดิน อำเภอเมืองอีกด้วย

องค์กรของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ประกอบด้วย  9 คณะและ 1  สำนัก และมีการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจในการบริหารการศึกษาดังรายละเอียดใน Blog ชื่อ Firms, Farms, And States in Kalasin Thailand และสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ tongariokalasin.blogspot.com ครับ

อำนาจที่ไม่อั้นคือขีดความสามารถในการลงมือทำ

เมื่อกล่าวถึง อำนาจที่ไม่จำกัด (Unlimited Power) นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้คำจำกัดความว่า อำนาจที่ไม่จำกัด คือ ขีดความสามารถในการลงมือทำ “Unlimited Power is the ability to take action”

DSC00195.

ทำอย่างไรจึงจะมีขีดความสามารถในการลงมือทำ?

ท่านผู้อ่านสามารถติดตามเทคนิคในการเพิ่มขีดความสามารถในการลงมือทำได้ จากลิงค์ต่อไปนี้ครับ

4 Ways to Make Yourself More Productive, According to an Expert