หลักการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ข้อที่ 9 มุ่งเน้นที่การแก้ปัญหา (Problem Solving)

การบริหารสู่ความเป็นเลิศ มาถึงเรื่องที่เก้าแล้วนะครับ

การมุ่งเน้นที่การแก้ปัญหามี หลักการและวิธีปฏิบัติ ดังนี้ครับ

หลักการ  ในยามที่มีปัญหาที่ท้าทายเราจะนำเอาข้อเสนอที่มีลักษณะริเริ่ม สร้างสรรค์ไปปฏิบัติ และเราจะแนะนำให้คนที่ทำงานร่วมกับเรา ตลอดจนคนที่ทำงานให้แก่เราปฏิบัติแบบเดียวกัน

วิธีปฏิบัติ มีดังต่อไปนี้

1.เราจะกระตุ้นให้พนักงานคิดนอกกรอบ (Think Outside The Box)

2.เราจะหันหน้าเข้าหาผู้คนอื่นๆในองค์กร  เพราะเราเชื่อว่าการพบปะกับคนในแผนกงานอื่นเสมอๆ จะช่วยให้เกิดมุมมองใหม่ในการแก้ปัญหา

3.เราจะไม่ปฏิเสธความคิดใหม่ๆทันที แต่เราจะปล่อยให้ความคิด ข้อเสนอใหม่ๆมีการเติบโตสักระยะหนึ่งก่อน จากนั้นจึงจะทำการประเมินข้อดสนอนั้นๆว่าเป็นความคิดนั้น ดีหรือไม่ดี

4.เราจะนำเอาข้อเสนอที่มีลักษณะริเริ่ม สร้างสรรค์ไปปฏิบัติ

นี่เป็นหลักการบริหารสู่ความเป็นเลิศประการที่เก้า

สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ

รูปภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s