หลักการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Principle of Management Excellence # 12 การมุ่งเน้นที่ลูกค้าเป็นหลัก

หลักการ

เราต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่หน่วยงาน และลูกค้า โดยจัดให้มีบริการ และการปฏิบัติต่อลูกค้าทั้งภายในองค์กรและนอกองค์กรด้วยคุณภาพที่เป็นเลิศอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน

วิธีปปฏิบัติ

1 ต้องมีข้อมูลข่าวสารที่จะช่วยให้พนักงานมองเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของการเอาใจใส่ลูกค้า

2 ต้องให้รางวัลแก่ทีมงานและบุคลากรที่ปฏิบัติด้วยการเอาใจใส่ลูกค้าอย่างมีคุณภาพ

3 ต้องเข้าร่วมประชุมกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ แม้การประชุมนั้นจะไม่ใช่ภารกิจโดยตรงของตนเองก็ตาม

4 ต้องกำหนดลำดับก่อนหลังในการให้บริการไว้อย่างชัดเจน หากมีการเปลี่ยนแปลงลำดับก่อนหลังขึ้น จะต้องมีการอธิบายเหตุผลอย่างชัดเจน

5 ต้องระลึกถึงผลกำไร และผลิตภาพเสมอ

นี่คือหลักการและวิธีปฏิบัติเพื่อแสดงออกว่าเราเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ

พบกันใหม่ในคราวหน้า

ภาพวันเปิด 2

ซึ่งจะเป็นเรื่อง หลักการบริหารสู่ความเป็นเลิศข้อที่ 13

ข้อสุดท้ายแล้วครับ

One thought on “หลักการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Principle of Management Excellence # 12 การมุ่งเน้นที่ลูกค้าเป็นหลัก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s