8 ทศวรรษแห่งการกระจายอำนาจในประเทศไทย ( 8 Decades Of Decentralization To Local Government In Thailand )

 

จากกรมมหาดไทยสู่  5 รูปแบบการปกครองท้องถิ่น

(From  Department of The Interior to Department of Local Administration Promotion)

จาก พ.ศ. 2476  ถึง  พ.ศ.2556 เป็นเวลาถึง 8 ทศวรรษ

 80 ปีของเส้นทางการกระจายอำนาจแบบไทย

เหตุที่ผมนำ พ.ศ. 2476 มาเริ่มต้นในการนับเส้นทางประวัติศาสตร์การกระจายอำนาจไทย

ก็เพราะว่า ปีนั้นเป็นปีที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2476 

ซึ่งยังใช้มาเป็นเวลาถึง 80 ปี ใน พ.ศ. 2556 นี้ 

 

ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ  ราชบัณฑิตและอิสริยาภรณ์ อุวรรณโณ บันทึกไว้ในคอลัมน์ มุมมองสองวัย

ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556  ภายใต้หัวข้อ

พระมหากษัตริย์ผู้ทรงวางรากฐานการปกครองท้องถิ่น

ดังต่อไปนี้ครับ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเชื่อว่า การปกครองท้องถิ่นคือรากฐานประชาธิปไตย

เพราะเป็นการปลูกฝังและทดสอบประชาธิปไตยในระดับชาติ

ดังปรากฏในพระราชนิพนธ์เรื่อง “ประชาธิปไตยในสยาม” (Democracy In Siam)

 

“ข้าพเจ้าเห็นว่าสิทธิเลือกตั้งของประชาชน

ควรจะเริ่มต้นที่การปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล

ข้าพเจ้าเชื่อว่าประชาชนควรจะมีสิทธิ มีเสียงในกิจการของท้องถิ่น 

เรากำลังพยายามให้การศึกษาเรื่องนี้แก่เขา

ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นการผิดพลาด ถ้าเราจะมีการปกครองระบบรัฐสภา

ก่อนที่ประชาชนจะมีโอกาสเรียนรู้

และมีประสบการณ์อย่างดี

เกี่ยวกับการใช้สิทธิเลือกตั้งในกิจการปกครองท้องถิ่น”

 

นี่คือปฐมบทแห่งการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นในประเทศไทย  ซึ่งเกิดขึ้น เมื่อ 80 ปีก่อน

 

รูปภาพ.

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s