ผู้นำต้องมีขีดสมรรถนะส่วนบุคคล

ขีดความสามารถ หรือขีดสมรรถนะส่วนตัวที่ว่านี้  มิใช่ทักษะที่อธิบายถึงลักษณะของผู้นำทั่วๆไป แต่เป็นลักษณะที่จะทำให้บุคคลได้ชื่อว่าเป็นผู้นำที่เข้มแข็ง ลักษณะส่วนตัวที่ว่านี้ได้แก่:

1.ความรู้วิชาการ ต้องมีลักษณะที่แสดงว่ามีความรู้เกี่ยวกับกิจการที่ตนรับผิดชอบ

2.ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ องค์กรทำการผลิตสิ่งใดต้องรู้เรื่องสิ่งนั้น

3.ทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาและทักษะในการแก้ปัญหา

4.ทักษะวิชาชีพ มีความสามารถในการเขียน การนำเสนอ การจัดระบบงานที่มีประสิทธิภาพ มีการควบคุมงานที่ดี สามารถทำงานได้ดีโดยไม่ต้องมีการควบคุมกำกับดูแลจากผู้อื่น

5.นวัตกรรม คือมีมุมมองที่ใหม่สดต่อปัญหาที่เกิดขึ้น และมีความเฉียบพลันในการลงมือจัดการกับปัญหานั้น

ุ6.มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีด้านข้อมูลข่าวสาร

ผู้นำที่ประสบความสำเร็จระดับธรรมดา จะก้าวขึ้นเป็น ผู้นำที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงยิ่งได้ต้องผ่านสี่ขั้นตอนแห่งความสำเร็จในสายงานตามลำดับ ดังต่อไปนี้

1) ต้องพิสูจน์ได้ว่าสามารถเรียนรู้ธุรกิจที่รับผิดชอบและสามารถพัฒนาพื้นฐานความเชี่ยวชาญทางวิชาการ (technical expertise)

2) ต้องสามารถพัฒนาทักษะทางวิชาการและแสดงบทบาทเป็นผู้ให้การสนับสนุนได้โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น (independent contributors)

3) สวมบทบาทเป็นผู้สอนงาน (mentors) คือสามารถพัฒนาอาชีพและความเชี่ยวชาญให้แก่ผู้อื่นได้

4) สรวมบทบาทผู้สร้างวิสัยทัศน์ขององค์กร (organizational visionaries) คือนำองค์กรในทิศทางใหม่ๆ

The best leaders never quit learning. ผู้นำชั้นเยี่ยมไม่เคยยุติการเรียนรู้

ต่อไปนี้เป็นเทคนิคในการใช้ขีดความสามารถเฉพาะตัวให้เต็มประสิทธิภาพ

ต้องเข้าใจเทคโนโลยี พนักงานจะมองออกว่าเราพยายามปกปิดความไม่รู้ของเรา ดังนั้น ต้องเพิ่มความสามารถของเราอย่างรวดเร็วด้วยการตั้งคำถามให้มากขึ้น และต้องพร้อมที่จะยอมรับว่ามีอะไรบ้างที่เรายังไม่เข้าใจดีพอ

ต้องพัฒนาทักษะเฉพาะตัว ผู้จัดการจะทำหน้าที่บริหารไม่ได้จนกว่าจะสื่อสารเป็น

ต้องทดลองทำสิ่งใหม่ๆ ผู้จัดการที่ยิ่งใหญ่คิดค้นนวัตกรรมใหม่ และริเริ่มสิ่งใหม่ คนจำพวกนี้คิดนอกกรอบ และไม่ลังเลใจที่จะทดลองทำสิ่งใหม่ๆ

Leaders need personal capability.

Leadership cannot be delegated to others.

John H.Zenger and Joseph Folkman

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s