พัฒนาองค์กรแม้เป็นงานที่ยาก แต่ก็ต้องทำ ตอนที่ 2

ตอนที่แล้ว ผมกล่าวถึง 5 ยุทธวิธีในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร แต่ได้บอกท่านผู้อ่านไปเพียงหนึ่งกลยุทธ์ คือ การตั้งความคาดหวังที่สูงส่งสำหรับผู้นำที่เราต้องการพัฒนา

วันนี้ ขอแถมยุทธวิธีพัฒนาคนอีก 4 กลยุทธ์ ดังนี้ครับ

1. ต้องสร้างผังควบคุมส่วนตัวของผู้บริหาร หรือ personal dashboards ขึ้นครับ ทั้งนี้  เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของบุคลากรของเรา วิธีทำก็คือต้องตั้งคำถามว่า คนของเราจะรู้ได้อย่างไรว่าพวกเขาทำงานได้ดี มีประสิทธิภาพ ถ้าท่านผู้บริหารยังไม่มีตัวชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือวัดว่าเราบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ ก็ต้องรีบริเริ่มจัดทำขึ้นเสีย และจะดียิ่งขึ้นถ้าสามารถกระตุ้นให้บุคลากรแต่ละคนจัดทำตัวชึ้วัดความสำเร็จของตนขึ้นเอง

2. ต้องส่งเสริมผู้นำให้เข้ามามีส่วนรวมในฐานะครูคนหนึ่ง วิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ก็คือการสอนสิ่งนั้นให้แก่คนอื่น  การมอบบทบาทให้แก่ผู้นำในการสอนทักษะใหม่ๆให้แก่สมาชิกนั้น  นอกจากเป็นการเพิ่มพูนความรู้ของผู้สอนแล้ว  ยังเป็นการเสริมสร้างทักษะให้แก่สมาชิกและเป็นการให้ความสำคัญแก่เรื่องหรือหัวข้อที่ทำการสอนอีกด้วยStrengthen the PRIDE Logo

3. ต้องทำให้การพัฒนาผู้นำเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องที่มีระยะเวลายาวนาน ไม่ใช่แค่เป็นงานเฉพาะกิจ  (An event) เราสนับสนุนให้ทำการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นงานในระยะยาว มากว่าที่จะเป็นงานช่วงสั้นๆ เฉพาะกิจในวันหยุดประจำสัปดาห์ หรือวันหยุดยาว หรืองานในช่วงที่หยุดจากการทำงานเป็นเวลาหลายๆสัปดาห์ เมื่อกล่าวเช่นนี้ ทำให้นึกถึงกรณีที่ผู้บริหารท่านหนึ่งที่ขออนุญาตลาผู้บังคับบัญชาเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารหลักสูตร 13 สัปดาห์ ซึ่งนายจ้างตอบว่า ” ถ้าผมสละคุณได้นานถึง 13 สัปดาห์ ผมก็จะสละคุณแน่ๆ”

4.ต้องฉลองความสำเร็จ ถ้างานเกิดผลลัพธ์ที่ดี ต้องฉลองความสำเร็จ เมื่อผลการวัดแสดงว่าประสบความสำเร็จ ต้องประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความสำเร็จอย่างกว้างขวาง

DSC03221

ขอแถมกลยุทธ์ช่วยผู้อื่นให้พัฒนาได้เต็มศักยภาพ Help others to reach their potential อีกสักสามข้อครับ

1. Believe in your people. มาตรการทั้งหมดนี้จะสำเร็จได้นั้น มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเชื่อและศรัทธาของท่าน ถ้าท่านเชื่อว่าบรรดาผู้นำที่ท่านกำลังพัฒนาสามารถเป็นผู้นำชั้นเยี่ยมได้ พวกเขาก็จะพยายามถีบตัวขึ้นเป็นผู้นำชั้นเยี่ยมได้จริงๆ

2. Expect change to happen sooner rather than later. การเป็นผู้นำเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง ถ้าการเปลี่ยนแปลงไม่เกิดขึ้น ก็สงสัยว่าผู้นำนั้นใช้ไม่ได้ผล

3. Act on your beliefs. การเรียนรู้ที่แท้จริงแสดงออกในรูปแบบของพฤติกรรมใหม่ๆ ลองเลือกใครสักคนหนึ่ง เลือกแนวคิดที่จะทดลองใช้ แล้วเริ่มทันทีเช้าวันจันทร์นี้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s