เป้าหมายที่ยังไม่เข้ารับมอบสารานุกรมไทยฯฉบับพระราชทาน เล่มที่ 38

จาก 158 โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับพระราชทาน เล่มที่ 38 มี 47 โรงเรียนที่ยังไม่ได้เข้ารับพระราชทาน ดังรายชื่อต่อไปนี้

อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

ลำดับที่ ชื่อ ตำบล หมายเหตุ

3 มิตรภาพที่ 32 ตำบลกาฬสินธุ์ ยุบเลิกแล้ว
9 สะอาดสมศรี ภูปอ
11 หนองม่วง ลำคลอง
003

155

12 ดงเมืองวิทยาคาร ลำพาน
13 ฝายแตกวิทยาคม ลำพาน ยุบเลิกแล้ว
14 บ้านนาคอกควาย หนองกุง
22 โคกล่ามวิทยา ไผ่
24 หนองกุงวิทยา ไผ่

อำเภอกมลาไสย

26 โปโลเล้าสามัคคีวิทยา กมลาไสย
28 ดอนหวายราษฎร์บำรุง ดงลิง
29 บ้านโนนโพธิ์ศรี หนองแปน

อำเภอกุฉินารายณ์

37 บ้านโนนคำวิทยา นาขาม
44 เหล่าใหญ่พนาสณฑ์ผดุงวิทย์ เหล่าใหญ่

อำเภอคำม่วง

49 เก่าเดื่อ ทุ่งคลอง
50 นาไร่เดียว นาทัน
51 หนองสระพัง นาทัน
53 บ้านหนองม่วง เนินยาง
54 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) โคกสนาม

อำเภอท่าคันโท

67 นาตาลวิทยาคม นาตาล
68 บ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 170) นาตาล
69 บ้านหนองแซง นาตาล

อำเภอนาคู

72 บ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมภ์) นาคู
73 หินลาดนารายณ์สาว บ่อแก้ว
75 บ้านน้ำบุ้น ภูแสนช้าง (ชาวบ้านอ่าน ภูแลนช้าง อิอิ)
76 บ้านกุดสิม สายนาวัง

อำเภอนามน

77 ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ ยอดแกง
78 สงเปลือยวิทยายน สงเปลือย
79 ดงสวางวรวิทย์ สงเปลือย
81 ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม นามน

อำเภอยางตลาด

82 บ้านหนองแวงฮี คลองขาม
83 บ้านโคกศรี คลองขาม
85 การศึกษาพิเศษกาฬสินธุ์ ดอนสมบูรณ์
95 บ้านแกวิทยาคม อิตื้อ
97 บ้านคำม่วง อุ่มเม่า

อำเภอสมเด็จ

101 บ้านกอกวิทยาคม ผาเสวย
105 บ้านโนนสะอาด ศรีสมเด็จ
109 บ้านบีงโคกสะอาด หมูม่น
111 บ้านโพธิ์คำประชาสรรค์ แซงบาดาล

อำเภอสหัสขันธ์

114 โพนสวางวิทยาคม(สาขาโพนคำ) นามะเขือ
118 คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ ภูสิงห์
121 ถ้ำปลาวิทยายน สหัสขันธ์
126 บ้านโนนแหลมทอง โนนแหลมทอง

อำเภอหนองกุงศรี

133 มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ ดงมูล
068
143 หนองโนวิทยา โคกเครือ

อำเภอห้วยผึ้ง

144 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 ตำบลนิคมห้วยผี้ง
234

147 หนองอีบุตรไพรเวทย์ หนองอีบุตร

อำเภอห้วยเม็ก

150 คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา คำเหมือดแก้ว
151 นาสีนวลอุดมเวทย์ บึงนาเรียง
153 หัวดงวิทยา ห้วยเม็ก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s