การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินของไทย

 

ท่านผู้อ่านครับ วันนี้ผมอ่านกรอบความเห็นร่วมปฏิรูปประเทศไทย http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nrcinf/nrc2557-issue2-reform01.pdf ทำให้ได้เห็นแนวทางในการปฏิรูประบบราชการไทย
แล้วคิดถึงความคิดเห็นของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่ครับ

ดังนั้น ผมจึงขอนำเสนอความคิดเห็นของ  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่ ต่อท่านผู้อ่าน

โปรดลองติดตามไปดูเลยครับ

สวัสดีครับ

ดร.ประสิทธิ์ คชโคตร

6 สิงหาคม 2558

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s