มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ Kalasin University

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ.2558 กำหนดให้มีการควบรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ กับ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ แลัวตั้งเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การควบรวมสถาบันการศึกษาดังกล่าวนี้ทำให้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นองค์กรที่มีสำนักงานตั้งอยู่ใน 2 พื้นที่ คือ พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และพื้นที่อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ยังมีพื้นที่ปฏิบัติงานภาคสนามตั้งอยู่ในเขตตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์อีกด้วย

องค์กรของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ประกอบด้วย  9 คณะ และ 1  สำนัก และมีการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจในการบริหารการศึกษา ดังรายละเอียดใน Blog ชื่อ Firms, Farms, And States in Kalasin Thailand และสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่  tongariokalasin.blogspot.com ครับ

One thought on “มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ Kalasin University

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s