การปฏิรูปการศึกษาไทยปี 2562

การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยก้าวหน้าไปถึงจุดไหนแล้ว ?

รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 จวบจนถึงปีใหม่ 2562 นี้ เวลาล่วงเลยไป 9 เดือนแล้ว แผนปฏิรูปการศึกษาก็ยังไม่แล้วเสร็จ ครับ!!!

แต่ผมมีความเห็นว่ายังเป็นเรื่องดีนะ ที่ผู้รับผิดชอบการปฏิรูปการศึกษาไทยออกมาบอกประชาชนว่า มีประเด็นหลักๆอะไรบ้างที่คณะกรรมการจะต้องรีบเร่งดำเนินการ โดยท่านบอกว่าประเด็นเร่งร้อน มี 7 ประเด็น คือ

1.ประเทศไทยต้องเริ่มต้นลงมือปฏิรูปการศึกษาจริงๆได้แล้ว

2.ประเทศไทยต้องปฏิรูปการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ คือ

2.1การศึกษาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

2.2 การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

2.3.การผลิตครู

2.4 การเรียนรู้ และการอบรมสั่งสอน

2.5 การจัดองค์กรที่รับผิดชอบการศึกษาของประเทศ

2.6.ใช้ระบบดิจิตอลเทคโนโลยีเข้าปฏิรูปการศึกษาให้ก้าวทันโลก

ผมก็เห็นด้วยว่าเราต้องรีบลงมือทำการปฏิรูปการศึกษาไทยทันทีครับ เราต้องลงมือทำทันทีครับ !!!

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s